ภาษา : ไทย
  

  เข้าสู่ระบบ

  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  78 ราย

  ปฏิทินกิจกรรม

  นาฬิกา
16 ตุลาคม 2564

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


  สังคมออนไลน์
  

  สถิติของเว็บไซต์
10/04/2561
10/06/2561
7161329
43155

QR Code

เกี่ยวกับเรา

 

 

 วัดีรับ....ยิดีต้รัสู่ริษัดิ จำกั

ยิดีให้ริาร...รัม !!

 

 Image result for welcome.png

 

บริษัท ออดิเนท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

98/2 หมู่ 1 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2542

ประสบการณ์เกือบ 20 ปี  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  0105542007952

 

 

งานออกแบบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย​ ตรวจสอบอาคาร

และอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่าง ๆ 

 

 

Image result for ไฟฟ้า.png

 

 งานด้านวิศวกรรม

 

1) ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า  ตามกฎหมายกรมโรงงาน และตามกฎหมายกรม

     สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสามัญวิศกร

2) จัดทำ Single Line Diagram พร้อมรับรองโดย สามัญวิศวกร

3) จัดทำแบบแปลนระบบไฟฟ้า แนวระบบ Cable Ladder, Cable Tray, Wire Way

     และตำแหน่ง MDB , DB และ  LP

4) ตรวจสอบ Grounding System พร้อมงานติดตั้งและแก้ไข

5) งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า Preventive Maintenance

6) Thermoscan

7) งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

8) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

9) ตรวจสอบปั้นจั่นโดยวิศวกรเครื่องกล  สามัญวิศวกร

10) ตรวจสอบอาคาร

 

 งานอบรม

ศูนย์อบรมเทคโนโลยี่ความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน

Training Center of Safety Technology and Health at Work

98/2 Moo 1   T.Bangkrang   A.Muangnonthaburi   Nonthaburi  11000

Tel  0-2882-8542    0-2449-1211,  086-3128152, 081-6209978 Fax.0-24491211

 

 หลักสูตร ดังนี้

1) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

2) หลักสูตรออกแบบระบบไฟฟ้าและงานติดตั้ง

3) หลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า

4) ปั้นจั่นติดตั้งอยู่กับที่

5) ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

 

"อมรมโดยวิทยากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามกฏหมาย"

 

Image result for line.png